De 4 fases van loonbeslag uitgelegd

Hoe werkt loonbeslag? Financiële problemen en zaken als loonbeslag is iets waar mensen niet graag over praten, maar wel veel vragen over hebben. In deze blog gaan wij daarom dieper in op het proces rondom loonbeslag. Dit bestaat grofweg uit 4 stappen: loonbeslag opgelegd krijgen, de beslagvrije voet berekenen, het uitvoeren van loonbeslag door de werkgever en het stopzetten of opheffen van loonbeslag. Lees snel verder voor een beter begrip van loonbeslag!

Loonbeslag: wat is loonbeslag en wanneer kunt u dit opgelegd krijgen?

Loonbeslag is letterlijk de beslaglegging op uw loon. Dit betekent dat de deurwaarder beslag legt op uw salaris, voordat u dit van uw werkgever op uw rekening gestort krijgt. Loonbeslag kan alleen door een deurwaarder aangevraagd worden en moet goedgekeurd worden door een rechter. Maar wat gaat hier aan vooraf?

Wanneer u een rekening niet kunt betalen zult u eerst een betalingsherinnering en aanmaningen van de schuldeiser krijgen. Lukt het u niet de rekening te betalen kan de schuldeiser de schuld overdragen aan een deurwaarder. De deurwaarder zal proberen met u een betalingsregeling te treffen. Pas wanneer dit niet lukt, of wanneer u de afgesproken betalingsregeling niet na kunt komen kan de deurwaarder loonbeslag aanvragen.

Beslagvrije voet: wettelijke regels en persoonlijke situatie

De deurwaarder mag niet op uw gehele salaris beslag leggen en moet zich hierbij aan wettelijke regels houden. Het deel van uw salaris waarop de deurwaarder geen beslag mag leggen heet de beslagvrije voet. Deze is wettelijk vastgesteld, maar kan op basis van uw persoonlijke situatie verruimd worden.

Wanneer de rechter beslaglegging goedkeurt krijgt u hier een brief over met daarbij een formulier waarop u de volgende zaken aan kunt geven:

 • Woonlasten, bijvoorbeeld voor uw huur, hypotheek of inwoning.
 • Zorgkosten
 • Inkomen
 • Toeslagen en voorlopige teruggaaf of aanslag van de belastingdienst
 • Gezinssamenstelling, bijvoorbeeld inwonende kinderen en uw partner
 • Al lopend beslag op toeslagen of voorlopige teruggaaf.

Op basis van deze informatie wordt besloten op welk deel van het salaris u nodig heeft voor vaste lasten en levensonderhoud. Reageert u niet op deze brief? Dan zal de deurwaarder maximaal beslag leggen op uw loon. Op het resterende deel van uw salaris mag de deurwaarder beslag leggen.

 

 

Loonbeslag: werkgever en loonstrook

Wanneer vastgesteld is op welk deel van uw salaris loonbeslag gelegd wordt, zal de deurwaarder eerst u hierover informeren en daarna uw werkgever. De werkgever is verplicht mee te werken aan het loonbeslag. Het deel van uw salaris dat onder het beslag valt moet door de werkgever direct naar de deurwaarder gestort worden. Dit bedrag ontvangt u dus niet zelf op uw rekening. Wel ziet u het bedrag terug op uw loonstrook, dit zal vermeld worden als uitbetaald aan de deurwaarder of een derde partij. Dit proces wordt herhaald bij iedere salarisbetaling totdat de schuld is afgelost.

Heeft u meerdere schulden? Een nieuwe beslaglegger kan zich melden, ook als u al loonbeslag heeft. In dat geval zal de beslaglegging verdeeld worden over de verschillende schuldeisers. Hiervoor gebruikt de deurwaarder een verdeelsleutel, die bepaalt welke deurwaarder welk deel van de beslaglegging ontvangt. Deze verdeling is afhankelijk van de schulden en een eventuele preferente deurwaarder. Dit zijn deurwaarders die voorrang en een groter deel van het loonbeslag krijgen, bijvoorbeeld voor schuldeisers zoals de  belastingdienst, overheden, lokale belastingen en het UWV.

Hulp bij loonbeslag

Einde loonbeslag: afgelost of opheffen

Is de schuld waarvoor loonbeslag is aangevraagd volledig afgelost? Het loonbeslag wordt beëindigd en de deurwaarder stelt uw werkgever hiervan op de hoogte. Vanaf dat moment betaald de werkgever het volledige loon weer aan u uit.

Wanneer u meerdere schulden heeft, is schuldhulpverlening een mogelijkheid om weer financieel gezond te worden. Schuldhulpverlening is en traject van 3 jaar, waarbij regelingen getroffen worden met uw schuldeisers. Wanneer u een schuldhulpverleningstraject start, worden alle lopende betalingsregelingen en beslagleggingen opgeheven.

 

 

Vragen over loonbeslag

Heeft u vragen over loonbeslag of heeft u behoefte aan ondersteuning bij financiële problemen en loonbeslag? Wij, Helen en Anne, hebben de afgelopen jaren al veel mensen mogen begeleiden in het oplossen van financiële problemen. Dit doen wij door onze cliënten te begeleiden bij schulden, loonbeslag en financiële administratie. Neem voor vragen en meer informatie contact met ons op, wij maken van uw financiën onze zorg.


De Waag dienstverlening

Wilt u informatie of heeft u een vraag? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons bericht.

Postbus 141
1723 ZJ te Noord-Scharwoude

Telefoon: 0226 741961
Email: contact@dewaag.info
KVK: 51980614

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Neem contact op

   Uw naam

   Email
   Telefoonnummer

   Selecteer uw onderwerp

   Uw bericht