Hoe help jij als professional jongeren met schuldproblematiek?

Iedere jongvolwassenen die bijvoorbeeld net is begonnen met studeren of gestart is met zijn eerste baan krijgt ook ineens veel meer financiële verantwoordelijkheid. Er is sprake van een inkomen uit werk of vanuit studieregelingen zoals leningen. Deze doelgroep is tegelijkertijd gevoelig voor groepsdruk en is niet altijd in staat het overzicht te behouden. Daarnaast is het positieve beeld op social media ook niet bevorderlijk, het lijkt alsof iedereen een luxe levensstijl heeft. Daarom wordt te snel die net te dure telefoon gekocht of gaat men toch mee naar dat feestje of die citytrip. Dit terwijl er vaak voor dat soort uitgaven niet de financiële ruimte is. De problemen beginnen vaak klein, maar binnen no-time kunnen ze uitgroeien tot serieuze problematiek in de sfeer van schulden.

De gevolgen van schuldproblematiek op jonge leeftijd

Zoals we eerder al hebben geschreven in voorgaande artikelen drukt deze problematiek erg op ieders levensgeluk en bij jongvolwassenen heeft dit gevolgen voor prestaties in studie of op het werk. Maar snel opgebouwde schulden belemmeren ook om een toekomst op te bouwen. Veel jongvolwassenen met schulden moeten noodgedwongen langer thuis blijven wonen omdat eventueel inkomen direct gebruikt wordt voor het aflossen van schulden. Het is voor deze jongeren moeilijker om op zichzelf te gaan wonen gezien de beperkte financiële middelen die overblijven.

Hoe kunnen professionals helpen bij schulden?

Hoe kun je jongvolwassen helpen als vertrouwenspersoon

Dit artikel schijven wij voor iedereen die te maken kan hebben met jongvolwassenen met schuldenproblematiek. Bijvoorbeeld als vertrouwenspersoon binnen onderwijsinstellingen of bedrijven. Hoe kun je deze doelgroep helpen, we geven een aantal praktische tips.

Stap 1: Toon begrip

De belangrijkste stap en meteen ook de grootste drempel voor iemand om van zijn schuldproblematiek af te komen is hulp zoeken. Als iemand zich bij jou meldt omdat er al sprake is van beginnende of inmiddels vergevorderde schuldenproblematiek dan is dat al een grote stap. Ons advies is om diegene het verhaal te laten vertellen en goed te luisteren naar het verhaal. Vaak is er sprake van meer triggers dan alleen “minder verstandige” financiële keuzes. Een gedragsverandering is vaak noodzakelijk maar niet snel gerealiseerd. Besef je dat deze leeftijdscategorie zoals eerder genoemd ineens geconfronteerd werd met grote(re) financiële verplichtingen dan eerst en toon alleen al daarom begrip.

Stap 2: Overzicht

Creëer overzicht en maak een maandbudget. Wat komt er maandelijks binnen en wat wordt er maandelijks betaald. En wat resteert er dan. Qua lasten; denk hierbij ook om maandelijkse reserveringen voor het eigen risico zorgverzekering en een reservering naar de spaarrekening voor onvoorzien.  Je kunt dit overzicht ouderwets op papier doen of digitaal. Bel of mail ons als je daar vragen over hebt, of kijk eens op de site van het Nibud. Daar staan ook heel veel tips.

Stap 3: Rust

Als er sprake is van schulden is er vaak ook sprake van onrust. De huur is al maanden niet voldaan en een uitzetting dreigt, de rekeningen zijn niet betaald en de aanmaningen stapelen zich op. De extra kosten lopen snel op. Voor eenieder is dit een situatie die kan leiden tot slapeloze nachten, dus ook of misschien wel juist nog veel meer stress vor jongvolwassenen. Jij als vertrouwenspersoon kunt helpen bij het maken van afspraken met schuldeisers. Als er sprake is van een huurachterstand kan er vaak een regeling getroffen worden, bespreek de situatie en tref een regeling.

Huur is vaak de grootste financiële post. Als dit geregeld is wordt het vaak duidelijker wat voor bedrag er resteert, en welke andere regelingen er dus getroffen kunnen worden.

Is het totaal bedrag te hoog om een regeling voor te kunnen treffen? Ook dan is er passende hulp. Iedere gemeente kan helpen bij schulden en begeleidt haar inwoners. Wij worden door gemeenten ingeschakeld om te helpen maar kunnen ook advies geven over andere mogelijkheden. Uiteraard is er ook voor jongvolwassen hulp.

Stap 4: budgetteren

Als er regelingen getroffen zijn blijft er maar een beperkt bedrag leefgeld over. Het budget op orde houden en geregeld controleren en aanpassen naar de realiteit is dan belangrijk. Een van de adviezen die wij altijd geven, pin het boodschappengeld/leefgeld of stort het op een aparte rekening. Dat soort simpele dingen kan echt helpen om nieuwe schulden te voorkomen.

 

 

Tot slot:

Uiteraard is voorkomen altijd beter dan genezen! Neem eens vrijblijvend contact op met De Waag Dienstverlening, wij geven graag advies vanuit onze jarenlange expertise en verzorgen daarnaast informatiebijeenkomsten en workshops voor iedereen die vanuit zijn rol als professional te maken kan krijgen met schuldenproblematiek. Wij vinden het heel mooi om op die manier een bijdrage te kunnen leveren aan minder jongvolwassenen met schuldproblematiek.

Heb jij als professional naar aanleiding van dit artikel vragen, mail of bel ons dan.

Anne en Helen.


De Waag dienstverlening

Wilt u informatie of heeft u een vraag? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons bericht.

Postbus 141
1723 ZJ te Noord-Scharwoude

Telefoon: 0226 741961
Email: contact@dewaag.info
KVK: 86267264

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Neem contact op

   Uw naam

   Email

   Telefoonnummer

   Selecteer uw onderwerp

   Uw bericht