Heeft jouw cliënt al een levenstestament? Wat is het, wat kost het en hoe regel je het

In het aanvraagformulier onder bewindstelling of curatele voor de rechtbank wordt ook de vraag gesteld of er een levenstestament aanwezig is. Wij hebben gemerkt dat de meeste cliënten dit niet hebben en eigenlijk ook niet zo goed weten wat het is. Wij willen hierbij wat meer duidelijkheid geven over het levenstestament.

Wat is een levenstestament

Het levenstestament is een (notariële) volmacht waarin je zelf de keuze maakt wie jouw zaken regelt wanneer je dat zelf niet meer kunt. Het kan bijvoorbeeld na een ongeval, herseninfarct of dementie nodig zijn dat iemand toch voor jouw belangen opkomt omdat je dat zelf niet meer kunt.

Er wordt een onderscheid gemaakt in een zakelijke volmacht en een medische volmacht. Met een zakelijke volmacht wijs je iemand aan die je financieel administratieve belangen behartigt. Een medische volmacht geef je aan iemand die jouw belangen op het gebied van zorg en welzijn voor jou mag regelen.

Je kunt in een levenstestament ook aangeven hoe je denkt over levensbeëindiging, dwangvoeding of een behandelverbod.

Wie wijs je aan als volmacht nemer?

Vaak wordt de partner aangegeven als eerst gemachtigde. Je kunt ook een opvolgend persoon aanwijzen die deze taken op zich kan nemen als de eerste persoon dat niet meer kan of wil. Er wordt vaak gekozen om een kind aan te wijzen als opvolgend gemachtigde Het is ook een mogelijkheid om 2 personen aan te wijzen die dit samen moeten doen.

Je kunt ook laten vastleggen dat je een bewindvoerder of mentor wenst wanneer de gemachtigde(n) van jouw keuze de taken niet meer kunnen uitvoeren.

Wordt de uitvoering van de taken gecontroleerd?

Je kunt wel bepalen dat er bijvoorbeeld jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over de financiën. Er is echter geen rechtbank bij betrokken die hier controle op uitoefent en je kunt dat zelf dan niet meer beoordelen. Wanneer je 2 afzonderlijke personen samen benoemt hoop je natuurlijk dat deze elkaar controleren. Wanneer deze personen niet goed kunnen samenwerken, kan dat natuurlijk wel een probleem opleveren in de uitvoering. Je kunt in het levenstestament ook iemand aanwijzen die je belast met de controle.

 

Moet je voor een levenstestament naar de notaris?

Je hoeft voor een levenstestament niet naar de notaris. Je kunt met behulp van een voorbeeld van internet zelf een levenstestament opstellen. Wanneer jouw gemachtigde echter zaken wil regelen bij bijvoorbeeld de bank, zal deze niet akkoord gaan met een levenstestament dat niet bij de notaris is bekrachtigd. Je zou er dan voor kunnen kiezen nu al een volmacht bij de bank vast te laten leggen bij de bank. Wanneer je ervoor kiest dit zonder de notaris te regelen is het wel belangrijk dat je een kopie van je financiële volmacht geeft aan de gemachtigde(n).

Bij een medische volmacht geef je kopieën aan de gemachtigde(n) en je arts(en). Zeker wanneer je zaken m.b.t. levensbeëindiging of behandelverbod wil regelen in je levenstestament is het belangrijk dat ook artsen hiervan op de hoogte van zijn. Hiermee heb je de grootste kans dat jouw wensen ook worden opgevolgd.

Het is sowieso van belang om deze zaken open te bespreken met de mensen die jij wil machtigen.

Kosten levenstestament

Het opstellen van een levenstestament kun je dus zelf doen, zeker wanneer je anders wegens de kosten ervoor zou kiezen dit niet zou doen. Een tussen oplossing is om het testament zelf op te stellen en te laten bekrachtigen bij een notaris. Toch zou ik adviseren hiervoor een notaris in te schakelen. Het ligt onomstotelijk vast en de notaris kan meedenken en de voor jouw situatie beste oplossing kiezen en tips of aanvullingen geven. Je kunt denk ik bij elke notaris een vrijblijvende afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken.

 

 


De Waag dienstverlening

Wilt u informatie of heeft u een vraag? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons bericht.

Postbus 141
1723 ZJ te Noord-Scharwoude

Telefoon: 0226 741961
Email: contact@dewaag.info
KVK: 86267264

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Neem contact op

   Uw naam

   Email

   Telefoonnummer

   Selecteer uw onderwerp

   Uw bericht