De Waag is partner van gemeente Velsen!

Nu gemeentes gebruik mogen maken van hun adviesrecht voor uitgesproken schuldenbewinden zoekt elke gemeente hierin zijn weg. Gemeente Velsen heeft “Samen Op Maat” in het leven geroepen en een aantal professionele bewindvoerders uitgenodigd deel te nemen aan het tot stand komen hiervan. Ook wij zijn een van de partners hierin!

De bekroning op dit traject was het ondertekenen van dit convenant door de betrokken partijen op woensdag 17 februari jl. Dit kon jammer genoeg niet in levenden lijve. De gemeente verraste ons met een lekkere lokale verrassing om hier toch een feestelijk tintje aan te geven.

Wat houdt dit convenant “Samen Op Maat” in?

De gemeente Velsen wil door objectieve toetsing zorgen voor de best passende ondersteuning van inwoners met een financiële hulpvraag. Zij streven met dit convenant de volgende doelen na:

 • Het voorkomen of de-escaleren van schuldproblematiek.
 • Het vergroten van de financiële redzaamheid van inwoners met (een risico op) financiële problematiek, waar dat mogelijk is.
 • Het vergroten of behouden van de redzaamheid van inwoners met (een risico op) financiële problematiek op andere levensgebieden, waar dat mogelijk is.
 • Bevorderen van de samenwerking met betrouwbare partners door te werken met aan dit convenant aangesloten bewindvoerders welke zijn goedgekeurd door het landelijk kwaliteitsbureau CBM van de rechtspraak.

Werkprocessen

In dit convenant hebben we afgesproken allemaal dezelfde werkwijze te hanteren. We hebben met elkaar afgesproken op een efficiënte wijze informatie te delen. De gemeente op haar beurt kan hierdoor sneller bijzondere bijstand toekennen en ook de aanvraag schuldhulpverlening kan sneller verlopen.

En wat als cliënt geen toestemming wil geven voor het delen van gegevens?

Dat betekent natuurlijk wel dat de cliënt toestemming moet geven voor uitwisseling van gegevens. Wanneer de inwoner besluit geen toestemming te geven is dat ook geen probleem. Hij kan zelf een aanvraag bijzondere bijstand doen met de uitkomst van de screeningstest.

Screening door Mesis

De gemeente zet Mesis in als instrument om inzicht te krijgen in de best, bij de cliënt passende, hulp. Hiervoor wordt een vragenlijst gebruikt om inzicht te krijgen in het inzicht van de cliënt. Ben je ook benieuwd wat zo’n test inhoudt, klik dan hier voor meer informatie.

Wat als jouw cliënt moeite heeft met geschreven taal?

Ik was erg benieuwd hoe een taal probleem de test beïnvloed. Veel cliënten zijn laag geletterd. Mesis zegt hier het volgende over op hun website:

“De vragenlijst is grotendeels op A2-niveau. Dit betekent dat de vragen op een simpele en alledaagse manier zijn opgesteld. Het grootste deel van de cliënten kan de vragenlijst daardoor goed invullen. Een deel van de vragenlijst bestaat uit stellingen. Deze maken dat lezers voor de stellingsvragen soms een B1-taal(begrips)niveau moeten hebben om de vragen goed te kunnen begrijpen.

De vragenlijst voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind start altijd met een leestest. Indien de cliënt teveel fouten in de leestest heeft gemaakt, zal de vragenlijst worden afgesloten. We verwachten dan dat (gezien het leesniveau van de cliënt) het invullen van de vragenlijst te lang kan duren. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen of frustraties bij de cliënt. Daarom verwijzen we cliënten in dit geval direct door naar de professional. Zo kunt u samen met de cliënt het vervolg bespreken.”

Screeningstest MESIS na aanmelding bewindvoerder

Wanneer een cliënt uit deze gemeente zich bij ons aanmeldt is het de bedoeling dat cliënt samen met de bewindvoerder een afspraak maakt voor een screening. De uitkomst van deze screening kan direct besproken worden. Uit de screening kan blijken dat:

 • Bewindvoering de juiste hulp is: Dan kan de aanvraag zoals gebruikelijk naar de rechtbank gestuurd worden.
 • Cliënt gebaat is bij een lichtere maatregel: de gemeente verwijst naar andere hulp en de bewindvoerder krijgt een vergoeding voor de geïnvesteerde tijd.

Screeningstest MESIS na aanmelding van ketenpartner

Ketenpartner maakt samen met cliënt afspraak voor screening. Uit de screening kan blijken dat:

 • Bewindvoering de juiste hulp is voor de cliënt. Als uit de screening blijkt dat bewindvoering de juiste dienstverlening is voor de cliënt kan deze een keuze maken uit de lijst van aangesloten bewindvoerders.
 • Als uit de screening blijkt dat de cliënt gebaat is bij een minder zware vorm van dienstverlening, wordt eveneens in het ‘drie-gesprek’, SOM-consulent, ketenpartner en cliënt besproken welke (financiële) ondersteuning het best passend is. Het actuele aanbod van de gemeente is bekend bij de ketenpartner, zij zal cliënt hier naartoe begeleiden.

Screeningstest MESIS als heronderzoek

Wanneer cliënten al een bewindvoerder hebben kunnen cliënten gescreend worden om te zien of de zelfredzaamheid van cliënten bevorderd kan worden. Er zal worden gekeken of het in het belang van cliënt is bij bewindvoerder te blijven of over te stappen op een andere vorm van ondersteuning.

Wij zijn erg benieuwd hoe dit een ieder zal bevallen. De gemeente heeft in ieder geval een evaluatie ingepland om te zien of de gekozen werkwijze het gewenste resultaat oplevert of dat de procedure moet worden aangepast.


De Waag dienstverlening

Wilt u informatie of heeft u een vraag? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons bericht.

Postbus 141
1723 ZJ te Noord-Scharwoude

Telefoon: 0226 741961
Email: contact@dewaag.info
KVK: 86267264

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Neem contact op

   Uw naam

   Email

   Telefoonnummer

   Selecteer uw onderwerp

   Uw bericht