Armoede en schulden, gemeentes in actie

Er is veel om te doen: Schuldenproblematiek en de daarbij horende armoedegrens die snel wordt bereikt bij loonbeslag of het gewoonweg niet meer inkomen hebben.. Gemeentes doen veel om de nodige handvaten aan te bieden en proberen ook eerder burgers met problemen in beeld te krijgen. In deze blog willen wij drie initiatieven uitlichten van gemeentes die dit op een andere manier aanpakken.

Armoedecoalitie Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een aparte website opgericht als het gaat om armoede en schulden: Armoedecoalitite Utrecht – Geef Armoede Een Gezicht (armoedecoalitie-utrecht.nl)
Gemeente Utrecht richt zich op momenten in het leven van haar inwoners waarna er financieel het een en ander wijzigt: Denk aan situaties als langdurig ziek worden, 18 jaar worden, een scheiding of verlies van werk. Juist op die momenten is het belangrijk om mensen te ondersteunen bij het aanpassen van hun financiële situatie aan de nieuwe omstandigheden. Hiervoor heeft de gemeente bijvoorbeeld workshops, spreekuren voor mensen met financiële problemen en zorgen ze voor beter inzicht in beschikbare regelingen en initiatieven om woonlasten te verlagen.

Twentse gemeentes samen

14 Twentse gemeenten zijn een samenwerking begonnen om schulden vroeger te signaleren en aan te pakken. Tussen de eerste betalingsachterstand en aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening ligt over het algemeen zo’n 5 jaar. Vaak is de gemiddelde schuld dan al hoog opgelopen en zijn er meerdere schuldeisers. Daarbij zijn door de schulden en de stress die dit met zich meebrengt andere schulden ontstaan. De 14 gemeenten zetten in op vroegsignalering van schulden als onderdeel van de integrale schuldenaanpak in Twente. Er zijn afspraken gemaakt met betrokken instanties, zoals woningcorporaties, energiebedrijven en verzekeraars om betalingsachterstanden vroegtijdig te melden. Na een signaal wordt contact opgenomen met de betreffende inwoners om samen de situatie in kaart te brengen en te helpen zoeken naar een oplossing. Soms is bijvoorbeeld het gezamenlijk aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen al voldoende om verdere betaalachterstanden te voorkomen. Vroegsignalering bij gemeentes is met ingang van 1 januari de norm geworden. Maar 14 gemeentes die hierin samen optrekken zijn wij niet eerder tegen gekomen.

Hulp op maat in Leeuwarden

Als laatste zetten we de gemeente Leeuwarden hier centraal. Als onderdeel van de Citydeal Inclusieve Stad investeren Stichting De Friesland en de gemeente Leeuwarden gezamenlijk 200.000 euro om hulp te bieden aan gezinnen in armoede. Het gaat om mensen die meerdere problemen hebben en die vastlopen binnen de bestaande regels, routes en structuren. Door individueel maatwerk worden mensen met een complexe hulpvraag beter geholpen., zodat zij sneller en beter kunnen meedoen in de maatschappij. Bijvoorbeeld iemand helpen met een auto zodat hij of zij die baan toch kan aannemen en zijn schulden kan aflossen. Meer informatie hierover vind je via onderstaande link Hulp op maat voor Leeuwarder gezinnen (defriesland.nl)

Voor deze gemeentes een opsteker. Veel gemeentes volgen dit goede voorbeeld en zitten in op preventie en het eerder in beeld krijgen van problemen bij haar inwoners. Er zijn binnen gemeentes mooie initiatieven ontstaan om armoede aan te pakken en voorkomen. Escalatie kan hiermee voorkomen worden en daar hebben veel partijen baat bij.


De Waag dienstverlening

Wilt u informatie of heeft u een vraag? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons bericht.

Postbus 141
1723 ZJ te Noord-Scharwoude

Telefoon: 0226 741961
Email: contact@dewaag.info
KVK: 86267264

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Neem contact op

   Uw naam

   Email

   Telefoonnummer

   Selecteer uw onderwerp

   Uw bericht